9789047706236

9789047706236A L L E  D I E R E N  L E V E N D  E N  V R I J

Het idee dat er uit de achterklep van een auto allemaal dieren zouden ontsnappen was er al. Een paar pogingen om iets anders te maken werden medogenloos ter zijde geschoven. Er zat niets anders op. Dagen internet afspeuren naar beeld, en vervolgens vele uren plaatjes zodanig bewerken dat ik ze kon samenvoegen tot één beeld. Alles wat je op het omslag ziet, is een onderdeel uit een aparte foto. De lucht, de auto, de grond en het gras. En natuurlijk: alle dieren.

We hebben 64 gasten en geen leden online